Znaczenie snu - Hrabia

Hrabia to jeden z tytułów szlacheckich. Przynależność do tej grupy społecznej dawała szereg przywilejów, stawiała jej uczestników ponad innymi grupami. To sprawiało zazwyczaj, że hrabiowie i pozostała szlachta czuli się lepsi od reszty ludzi. Dysponowali ogromnym majątkiem, który pozwalał spełniać rozmaite zachcianki, nawet te najbardziej niecodzienne. Im większą władzę i pokaźniejszy majątek posiadali, tym większe były ich aspiracje. Jednak ostatnia cecha jest przypisywana większości ludzi niezależnie od statusu społecznego i zasobności portfela.
Rys historyczny bardzo wyraźnie wpłynął na interpretowanie pojawienia się hrabiego we śnie. Ma on jednoznacznie negatywne skojarzenia zarówno w marzeniach sennych, jak i na jawie.

Nazwanie kogoś hrabią lub hrabianką jest uznawane za obrazę lub nawet obelgę.
Sen o hrabim lub hrabiance często stanowi przestrogę przed wygórowanymi wymaganiami wobec innych ludzi albo przed nieuzasadnionym chwaleniem się swoją majętnością, zwłaszcza gdy jest to kłamstwo.

 

  • być hrabią – oznacza, że śniący ma zbyt duże aspiracje;
  • ślub z hrabią – w tym śnie znaczenie hrabiego zmienia się; jest to znak, że śniący poślubi kogoś prostolinijnego, skromnego;
  • otrzymanie tytułu hrabiego – jest to zapowiedź przyszłych zaszczytów i honorów;
  • rozmowa z hrabią – oznacza jak gdyby rozmowę z samym sobą jednak posiadającym negatywne cechy, udającym kogoś kim się nie jest; jest to przestroga przed takim postępowaniem, gdyż mogą z niego wyniknąć bardzo nieprzyjemne dla nas konsekwencje.

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.