Znaczenie snu - Policja

policja

Policja pojawia się w marzeniach sennych osób, które są niespokojne z jakichś powodów. Ów niepokój może mieć swoje źródło w lęku i strachu przed byciem zranionym przez inną osobę lub w wyrzutach sumienia, poczuciu winy z jakiegoś powodu.

Celem policji jest stanie na straży moralności, przestrzegania prawa, postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. We śnie jest ona metaforą sumienia śniącego, które powinno wskazywać mu, co robi dobrze, a czego robić nie powinien.

  • Bycie policjantem – oznacza, że śniąca osoba jest wobec siebie zbyt surowa, rygorystyczna, zbyt silnie trzyma się zasad i norm;
  • Zostać zatrzymanym przez policję – jest oznaką dokonywania przez śniącego samooceny, rozpatrywania własnego potencjału;
  • Ukrywanie się przed policją – symbolizuje strach przed konfrontacją z własnymi błędami i wadami; to unikanie autokrytyki ze strony śniącego;
  • Otrzymanie pomocy od policji – to zapowiedź nagrody za dobre, poprawne zachowanie śniącego, zgodne z zasadami moralnymi i etycznymi;
  • Konflikt z policją – symbolizuje poczucie winy i wyrzuty sumienia ze znanego tylko śniącemu powodu; nie jest on w stanie się ich pozbyć i dręczą go nawet podczas snu, musi zadość uczynić, aby uwolnić się od tego uczucia;
  • Posterunek policji – jest dobrym znakiem zwiastującym pokonanie trudnej sytuacji, uporanie się z problemami i kłopotami, często będzie się to wiązało z przyjęciem pomocy od kogoś nam życzliwego.

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.