Znaczenie snu - Praca

pracownik

W zależności od kontekstu może mieć związek albo z robieniem czegoś, co pozwala człowiekowi przetrwać, utrzymać się, móc wyżywić siebie i rodzinę, godnie żyć lub pracę w celu pozostawienia po sobie czegoś, stworzenia dzieła, które będzie przypisane tylko jemu. Należy wziąć pod uwagę to jaką rolę praca pełni we śnie, gdyż to pozwoli właściwie go odczytać.

Jest ona odzwierciedleniem jakości i długości życia człowieka. Im większy wysiłek, tym życie jest bardziej aktywne, bogate w różne doświadczenia i przygody, daje potencjał do ciągłego rozwijania się śniącego.

  • Ciężka praca – zapowiada osiągnięcie celów i realizację wszelkich przedsięwzięć śniącego właśnie dzięki jego ciężkiej pracy, zaangażowaniu i konsekwencji;
  • Poszukiwanie pracy – jest oznaką niespodziewanych korzyści, które spotkają śniącego z nie do końca jasnych powodów; należy cieszyć się chwilowym szczęściem;
  • Utrata pracy – może być znakiem dla śniącego do dokonania zmian w swoim życiu, przejścia do następnego etapu rozwoju, określenia własnych pragnień i celów; podobne znaczenie ma sen o zmianie pracy;
  • Obserwowanie pracujących ludzi – symbolizuje optymizm i pozytywną energię, które otaczają śniącego zewsząd;
  • Praca w nocy – to nawoływanie śniącego do zwiększenia swoich wysiłków i aktywności, aby jego praca przynosiła większe efekty; większa pracowitość zostanie sowicie wynagrodzona;
  • Pracownik – jeżeli pracodawca śni o swoich pracownikach, to takie marzenie senne odzwierciedla ich relacje i stosunki; może także oznaczać, że ciało śniącego powinno być podporządkowane jego duszy; człowiek powinien wykonywać czynności zgodne z jego wewnętrznym „ja”.

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.