Znaczenie snu - Rower

rower

Rower służy do przemieszczania się, jest jednym ze środków transportu. Z tego względu w wielu interpretacjach marzeń sennych jest uznawany za symbol postępu, poruszania się naprzód w życiu, rozwoju. Poruszanie się na rowerze wymaga od jadącego wysiłku, można rozwinąć taką prędkość na jaką pozwoli nam siła naszych nóg. W podobny sposób odczytuje się jego symbolikę. Posuniemy się naprzód tak daleko, jak duży wysiłek włożymy w osiągnięcie naszych celów. Wszystko zależy niemal wyłącznie od nas samych.

  • Jazda na rowerze – może mieć dwa znaczenia; jednym z nich to pośpiech, chęć dotarcia gdzieś szybko i być może nierozważnie; drugie jest częściowo powiązane z pierwszą interpretacją, gdyż oznacza chęć udzielenia komuś natychmiastowej pomocy, spieszenia mu na ratunek;
  • Jazda na rowerze pod górę – jest pozytywną wróżbą; to metafora pięcia się na coraz wyższe szczeble kariery i hierarchii społecznej; oznacza sukcesy w każdej sferze życia;
  • Jazda na rowerze w dół – oznacza pęd życia, często zbyt szybki, nie zwracanie uwagi na istotne szczegóły, umykające nam ważne wydarzenia, które chwilowo schodzą na dalszy plan; śniący powinien na chwilę się zatrzymać, przemyśleć drogę, którą zmierza;
  • Upadek z roweru – symbolizuje problemy finansowe; śniącego spotka niebawem duża strata materialna;
  • Stary rower – to oznaka przejścia z jednego stanu w inny, lepszy; może dotyczyć zmiany mieszkania lub wyjazdu do innego miejsca, nowego związku, nowej pracy itd.; jest to zawsze dobry znak dla śniącego, gdyż zapowiada poprawę jego losu;
  • Nowy rower – jest symbolem ambicji i dążeń śniącego, wysoko postawionej poprzeczki samemu sobie i pragnienia jej przeskoczenia za wszelką cenę, udowodnienia własnej wartości przed innymi ludźmi.

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.